در این نوشته می‌خوانید: چکیده ابزارهای جدید هوش مصنوعی با اینکه جنجال زیادی برپا کردند؛ ولی بعضی از این ابزار، بسیار کارآمد و مفید هستند.…