تبدیل هارد اینترنال به اکسترنال با زیاد شدن اطلاعات دیجیتال، تجهیزات ذخیره سازی اهمیت بسیار زیادی دارند و می توان گفت هر شخص به یک…