تعرفه ها

تعرفه ها

N به معنی مصرف شبانه رایگان میباشد.

از ساعت 21 الی 6 صبح

مبالغ به صورت ریال محاسبه گردیده است .

سرویس های صنعتی

اینترنت صنعتی ارسال send دوبرابر دریافت Recive میباشد. و از ساعت 14-15 و از ساعت 21 الی 7 صبح رایگان میباشد.

سرویس های شرکتی

اینترنت شرکتی از ساعت 11-14 و از 1 بامداد الی 7 صبح رایگان میباشد. (دانلود نامحدود)
مبلغ ارزش افزوده به فاکتور اضافه خواهد شد. لازم به ذکر است مبالغ فوق ماهیانه میباشد.

توضیحات


توضیحات :
GN سرویس های شب رایگان میباشد که از ساعت 9 شب تا 7 صبح رایگان میباشد. (دانلود نامحدود)
Unlimited : سرویس های نامحدود میباشد.
Email: sale@abnn.ir

ثبت نام آنلاین اینترنت

مرحله 1 از 5

20%
  • جهت اراسل پیش فاکتور برای شما