تعرفه ها

تعرفه ها

N به معنی مصرف شبانه رایگان میباشد.

از ساعت 21 الی 6 صبح

مبالغ به صورت ریال محاسبه گردیده است .

توضیحات


توضیحات :
GN سرویس های شب رایگان میباشد که از ساعت 9 شب تا 7 صبح رایگان میباشد. (دانلود نامحدود)
Unlimited : سرویس های نامحدود میباشد.
Email: sale@abnn.ir

ثبت نام آنلاین اینترنت

Step 1 of 5

20%
  • جهت اراسل پیش فاکتور برای شما