چگونه متوجه شویم که رمز عبورمان قوی هست بسیاری از مشترکین عزیز در طول روز پرسش هایی از قبیل : پسوردی مورد استفاده من چقدر قابل حدس…