برای اینکه بتوانیم تفاوت مودم و روتر را متوجه شویم ابتدا باید تعریف هر کدام را بدانیم تعریف مودم مودم دستگاهی است که از آن…