اینترنت پر سرعت جنوب تهران و مناطق تحت پوشش: ما تیم آبانت تلاش کردیم که گسترده‌ترین پوشش‌دهی اینترنت در جنوب تهران و مناطق صنعتی را…