هنگام خرید سرویس اینترنت معمولا با ویژگی‌ها و امکاناتی روبه‌رو می‌شویم که ممکن است تفاوت دقیق بین آنها را ندانیم. اصطلاحاتی مثل سرعت اینترنت، پهنای…