نرم افزار و برنامه های هوش مصنوعی نرم افزار های محبوب هوش مصنوعی chatGPT این ابزار در مورد هر موضوعی که در داده‌های آموزشی آن…