چرا سرعت اینترنت کند شده است؟ یکی از سوالات پر تکرار در زمینه اینترنت این است که دلیل کندی سرعت اینترنت چیست ؟موارد متعددی در…