مشاهده تعرفه سرویس وایرلس غیرحجمی

قیمت‌های اینترنت بی‌سیم غیرحجمی در لیست زیر قابل مشاهده است. برای اطلاع از قیمت سرویس‌های غیرحجمی آبان با شماره 02156522221 تماس حاصل فرمایید.

مشترکین گرامی دقت فرمایید در صورت عبور از سطح ترافیک مصرف منصفانه(FUP) ، سرعت سرویس شما تا پایان دوره به یک هشتم کاهش می یابد؛ در این صورت با خرید ترافیک اضافه یا تمدید سرویس ، سرعت شما به سرعت قبل باز خواهد گشت و ضمناً ترافیک تعلق گرفته به صورت ماهیانه می باشد.

ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
10 گیگ 20 گیگ تماس بگیرید ————— ————— —————
30 گیگ 60 گیگ تماس بگیرید ————— ————— —————
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
15 گیگ 30 گیگ تماس بگیرید ————— ————— —————
45 گیگ 90 گیگ تماس بگیرید ————— ————— —————
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
20 گیگ 40 گیگ تماس بگیرید ————— ————— —————
60 گیگ 120 گیگ تماس بگیرید ————— ————— —————
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
30 گیگ 60 گیگ تماس بگیرید ————— ————— —————
90 گیگ 180 گیگ تماس بگیرید ————— ————— —————
ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
80 گیگ 160 گیگ تماس بگیرید ————— ————— —————
200 گیگ 400 گیگ تماس بگیرید ————— ————— —————