شبکه point to point(نقطه به نقطه)

در ارتباطات از راه دور، ارتباط نقطه‌به‌نقطه (به انگلیسی: Point-to-point) به ارتباط بین دو نقطه (ایستگاه) و یا نقطه‌های پایانی (ایستگاه‌های پایانی) اشاره دارد. یک مثال از آن تماس تلفنی است، که در آن یک تلفن با تلفن دیگر در ارتباط است و چیزی که توسط تماس گیرنده گفته می‌شود تنها توسط آن شخصی که با آن در ارتباط است (به آن تماس گرفته است) شنیده می‌شود. ارتباطات نقطه به نقطه با توپولوژی ارتباطات چند پخشی (از یک ایستگاه به چند ایستگاه) و یا ارتباطات پخشی (از یک ایستگاه به همهٔ ایستگاه‌ها) که در آنها اطلاعات فرستاده شده از یک نقطه (ایستگاه) بوسیلهٔ چند (نقطه) ایستگاه دریافت می‌شود، مقایسه می‌شود.

مثالی دیگر از شبکه های ptp

 leasedline ها، ارتباطاتmicrowave rely و two way radio ارتباطات هستند. مثالی ازسیستم ارتباطات چند پخشی رادیو و تلویزیون هستند.

اصطلاح ارتباطات نقطه به نقطه بر خلاف سایر توپولوژی‌های شبکه مانند گذر گاه ها(buses)وcrossbar switchesکه چندین وسیله را می‌توانند به هم مرتبط کنند، اغلب در شبکه‌های کامپیوتری ومعماری کامپیوتر به سیم و یا اتصال‌هایی که فقط دو کامپیوتر یا مدار را به هم متصل می‌کنند، اشاره دارد.

نقطه به نقطه گاهی اوقات به اختصار باp2p و یا pt2pt نشان داده می‌شود. استفاده از p2p در اینجا با استفاده از p2pکه به اشتراک گذاری همتا به همتای فایل ((peer to peer file sharing)) اشاره دارد، متمایز است.

اینترنت PTP

ارتباط نقطه به نقطه(PTP )

شرکت مخابرات قادر است بین دو نقطه مورد درخواست ( در داخل استان) از طریق مودمهایDSL از محل سایت A مشتری تا نزدیکترین مرکز مخابراتی، پس از گذر از مرکز مخابراتی سایت B به نقطه انتهایی مشتری در سایت B ارتباط مورد نظر را برقرار نماید.

ارتباط نقطه به چند نقطه  PTMP

سرویس PTMP  داخل استانی یک سرویس تعمیم یافته PTP است. در این سرویس بنا به درخواست مشتری ارتباط بین یک نقطه مرکزی با چند نقطه به صورت یک به چند برقرار می‌گردد. این سرویس مخصوص مشتریانی است که دارای  یک سایت مرکزی( Data Center ) بوده و نیاز مند برقراری ارتباط با سایت های دیگر هستند. در این نوع خدمت، پهنای باند در سایت مرکزی معادل مجموع پهنای  باند در نقاط مقصد بوده و در صورتیکه این پهنای باند کمتر از ۲ مگا بیت باشد کلیه ارتباطات بصورت Channelized   توسط یک پورت و یک زوج سیم به سایت مرکزی مشتری منتقل می گردد. در صورتیکه پهنای باند مورد نیاز متقاضی در نقطه مرکزی بیش از ۴ مگابیت باشد ارتباط از مرکز مخابراتی تا سایت مذکور بر روی بستر فیبر برقرار می گردد و با توجه به پورت رزرو شده در مرکز آبونه، متقاضی می بایست تجهیزات مبدل مورد نیاز بستر فیبر را تهیه نماید.